Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành
Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành được thành lập ngày 21 tháng 04 năm 2004 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002274, tiền thân là Công ty Thương mại tổng hợp Bến Thành, một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Bến Thành.

Ngành nghề kinh doanh:
- Kinh doanh thương mại
- Kinh doanh dịch vụ
- Đầu tư tài chính
Tin mới
Thành lập từ năm 1978 và chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần từ năm 2004, Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đã có trên 30 năm hoạt động trong ngành thương mại...
Sau khi chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ phần, tận dụng tối đa những lợi thế sẵn có, doanh nghiệp đă triển khai nghiên cứu đầu tư, xây dựng và khai thác hiệu quả chuỗi cao ốc
Từ những năm đầu hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, Ben Thanh TSC đă có định hướng chiến lược phát triển mạnh hoạt động Đầu tư tài chính – Hợp tác liên doanh, nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực..
Đại hội cổ đông năm 2020
Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 (24/03/2020)
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (24/03/2020)
Chương trình nghị sự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (11/03/2020)
Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019 - Phương hướng hoạt động năm 2020 (11/03/2020)
Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 - Phương hướng hoạt động năm 2020 (11/03/2020)
Xem thêm
Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019 (30/01/2020)
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2019 (30/01/2020)
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2019 (30/10/2019)
Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý III năm 2019 (30/10/2019)
Giải trình lợi nhuận hợp nhất bán niên năm 2019 (14/08/2019)
Xem thêm
Đơn vị trực thuộc Ben Thanh TSC
Album hình ảnh sự kiện
Hội thi Karaoke - Ben Thanh TSC Idol 2017
Lễ khánh thành công trình cầu Bến Thành 3
Lễ đón Huân chương lao động Hạng Nhất
Khóa học “Kiến thức pháp luật dành cho nhà quản lý doanh nghiệp"
Dịch vụ tài chính
Công ty Cổ phần Bến Thành Mũi Né
Công ty Cổ phần Du lịch Bến Thành Non nước
Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny
Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Vượng (TVI JSC)
Số lượt truy cập : 6111049
Trang web liên kết