Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành
Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành được thành lập ngày 21 tháng 04 năm 2004 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002274, tiền thân là Công ty Thương mại tổng hợp Bến Thành, một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Bến Thành.

Ngành nghề kinh doanh:
- Kinh doanh thương mại
- Kinh doanh dịch vụ
- Đầu tư tài chính
Tin mới
Thành lập từ năm 1978 và chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần từ năm 2004, Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đã có trên 30 năm hoạt động trong ngành thương mại...
Sau khi chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ phần, tận dụng tối đa những lợi thế sẵn có, doanh nghiệp đă triển khai nghiên cứu đầu tư, xây dựng và khai thác hiệu quả chuỗi cao ốc
Từ những năm đầu hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, Ben Thanh TSC đă có định hướng chiến lược phát triển mạnh hoạt động Đầu tư tài chính – Hợp tác liên doanh, nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực..
Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2017 (27/04/2017)
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2017 (27/04/2017)
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán (23/03/2017)
Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2016 đã được kiểm toán (23/03/2017)
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2016 (25/01/2017)
Xem thêm
Đại hội cổ đông năm 2017
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (12/04/2017)
Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (12/04/2017)
Chương trình nghị sự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (24/03/2017)
Phiếu đóng góp ý kiến Về nội dung các văn bản trong Hồ sơ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (24/03/2017)

Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017
(24/03/2017)
Xem thêm
Đơn vị trực thuộc Ben Thanh TSC
Album hình ảnh sự kiện
Lễ khánh thành công trình cầu Bến Thành 3
Lễ đón Huân chương lao động Hạng Nhất
Lễ kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển Ben Thanh TSC
Khóa học “Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng
Dịch vụ tài chính
Công ty Cổ phần Du lịch Bến Thành Non nước
Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny
Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Vượng (TVI JSC)
Công ty TNHH Chợ Cửa khẩu Mộc Bài
Số lượt truy cập : 3745758
Trang web liên kết
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2016