Giới thiệu chung
Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát
Ban Tổng Giám đốc
Trưởng bộ phận và trưởng đơn vị trực thuộc
Đơn vị trực thuộc Ben Thanh TSC
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Ban Tổng Giám đốc

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

Ông Trần Hữu Hoàng Vũ

Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Mai Trâm

Phó Tổng Giám đốc

Bà Đặng Thị Bảo Ngọc

Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Khắc Cường

Phó Tổng Giám đốc

Ông Trần Hải Thuận

Phó Tổng Giám đốc

 

  Gửi email In thông tin
Tin mới
Dịch vụ tài chính
Công ty Cổ phần Bến Thành Mũi Né
Công ty Cổ phần Du lịch Bến Thành Non nước
Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny
Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Vượng (TVI JSC)
Số lượt truy cập : 6109508
Trang web liên kết