Giới thiệu chung
Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát
Ban Tổng Giám đốc
Trưởng bộ phận và trưởng đơn vị trực thuộc
Đơn vị trực thuộc Ben Thanh TSC
Đơn vị trực thuộc Ben Thanh TSC
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Trưởng bộ phận và trưởng đơn vị trực thuộc

Ông Trần Hải Thuận

Trợ lý Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Khắc Cường

Giám đốc Bộ phận Tài chính – Kế toán

Ông Trần Tấn Mừng

Kế toán trưởng

Bà Đặng Thị Bảo Ngọc

Giám đốc Bộ phận Kinh doanh
Trưởng Trung tâm Vàng bạc đá quý Bến Thành

Ông Đinh Lệnh Dương

Giám đốc Bộ phận Đầu tư

Bà Tống Thị Thu Hương

Giám đốc Bộ phận Hành chính

Bà Nguyễn Đan Thùy

Quyền Giám đốc Bộ phận Nhân sự

Bà Tạ Thanh Trang

Trưởng Ban Pháp chế

Phó Giám đốc Bộ phận Nhân sự

Bà Hoàng Thanh Hải

Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ

Ông Nguyễn Thanh Nhựt

Phó Kế toán trưởng

Ông Đặng Văn Đức

Phó Giám đốc Bộ phận Đầu tư

Bà Nguyễn Hồng Điệp

Phó Giám đốc Bộ phận Hành chính

Bà Phan Thục Quế Trâm

Phó Giám đốc Bộ phận Hành chính

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng

Giám đốc Trung tâm Bến Thành Tây

Bà Trần Thị Hoài Dung

Giám đốc Trung tâm Bến Thành Đông

Ông Võ Tánh

Giám đốc Trung tâm Dân Sinh

Bà Nguyễn Thị Thúy Liễu

Trưởng Cửa hàng Thiên Thành

 

  Gửi email In thông tin
Tin mới
Dịch vụ tài chính
Công ty Cổ phần Bến Thành Mũi Né
Công ty Cổ phần Du lịch Bến Thành Non nước
Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny
Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Vượng (TVI JSC)
Số lượt truy cập : 6111070
Trang web liên kết