Đơn vị trực thuộc Ben Thanh TSC
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Dịch vụ tài chính
Công ty Cổ phần Du lịch Bến Thành Non nước (10/06/2015)
- Địa chỉ: 255 Huyền Trân Công Chúa, Đà Nẵng, Việt Nam.
- Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ khách sạn - Nhà hàng - Khu nghỉ dưỡng - Hội nghị - Tiệc cưới.
Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny (10/06/2015)
- Vốn điều lệ: 10 tỷ đồng.
- Tỷ lệ vốn góp của Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành: 90% vốn điều lệ.
Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Vượng (TVI JSC) (22/05/2013)
Công ty TNHH Chợ Cửa khẩu Mộc Bài (01/03/2010)
Vốn góp của Ben Thanh TSC là 1.000.000.000 đồng (chiếm 9,26 % vốn pháp định). Hiện tại, đã hoàn thành việc giải phóng và san lấp mặt bằng, chuẩn bị đầu tư xây dựng kinh doanh kho bãi.
Tin mới
Dịch vụ tài chính
Công ty Cổ phần Du lịch Bến Thành Non nước
Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny
Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Vượng (TVI JSC)
Công ty TNHH Chợ Cửa khẩu Mộc Bài
Số lượt truy cập : 4321127
Trang web liên kết
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2016