Đơn vị trực thuộc Ben Thanh TSC
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Dịch vụ tài chính
Công ty TNHH Chợ Cửa khẩu Mộc Bài (01/03/2010)
Vốn góp của Ben Thanh TSC là 1.000.000.000 đồng (chiếm 9,26 % vốn pháp định). Hiện tại, đã hoàn thành việc giải phóng và san lấp mặt bằng, chuẩn bị đầu tư xây dựng kinh doanh kho bãi.
  Gửi email In thông tin
Tin mới
Dịch vụ tài chính
Công ty Cổ phần Du lịch Bến Thành Non nước
Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny
Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Vượng (TVI JSC)
Công ty TNHH Chợ Cửa khẩu Mộc Bài
Số lượt truy cập : 4321154
Trang web liên kết
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2016